Comisia europeană decide că CE Hunedoara are de a rambursa în valoare de 60 mln în ajutor de stat incompatibil

DISTRIBUIE

Comisia europeană decide că CE Hunedoara are de a rambursa în valoare de 60 mln în ajutor de stat incompatibil

Comisia Europeană a constatat că compania de energie Complexul Energetic Hunedoara (CE Hunedoara) a primit ajutor incompatibil de la statul român, în valoare de aproximativ 60 de milioane de EURO, prin intermediul a patru publice finanțate de împrumuturi. În prezent, România trebuie să recupereze ajutoarele ilegale și a dobânzilor aferente.

„Un guvern poate sprijini o companie care are dificultăți financiare, dacă compania are un robust plan de restructurare, contribuie la costurile de restructurare și dacă denaturarea concurenței este limitată. În caz de Hunedoara, aceste condiții nu au fost îndeplinite – am constatat că împrumuturile din România’s surse publice acordate României de la CE Hunedoara a dat un avantaj economic nejustificat. Acest lucru înseamnă că ajutorul de stat a fost ilegală. Acum, România are nevoie pentru a recupera ajutoarele ilegale în societate”, Margrethe Vestager, Comisarul responsabil pentru politica în domeniul concurenței, a spus.

La data de 21 aprilie 2015, Comisia a aprobat, în cadrul strategiei UE privind ajutoarele de stat, temporar ajutorul de salvare în valoare de 37.7 milioane (LEI 167 milioane de euro) pentru CE Hunedoara, producătorul de energie electrică și termică din deținută de statul român. Compania a fost în dificultate financiară din 2013.

În contextul acestei decizii, România s-a angajat să prezinte un plan de restructurare menit să asigure viabilitatea viitoare a CE Hunedoara, în cazul în care societatea nu ar fi în măsură să ramburseze ajutorul termen de șase luni. Ca urmare a non-recuperarea ajutorului de salvare de către CE Hunedoara și în absența unui plan de restructurare credibil sau măsuri eficiente față de lichidare a societății, în Martie 2018, Comisia a deschis o investigație aprofundată.

În cursul anchetei, Comisia a examinat conformitatea cu UE privind ajutoarele de stat pentru cinci credite finanțate sau sprijinite prin fonduri publice acordate de la CE Hunedoara. Împreună, pe 30 iunie 2016, creditele s-au ridicat la valoare de aproximativ 73 de milioane (LEI 337 milioane de euro).

în Conformitate cu normele privind ajutoarele de Stat, intervențiile statului în întreprinderile nu sunt considerate ajutor de stat, atunci când acestea sunt efectuate în condiții care un investitor privat nu ar fi acceptat într-o situație similară, de operare în condiții de piață (principiul investitorului în economia de piață).

Comisia A constatat că nici un operator în economia de piață ar fi acordat, garantat sau prelungită oricare dintre cele cinci credite acordate la CE Hunedoara având în vedere deteriorarea companiei’s situației financiare din 2013. Prin urmare, măsurile de sprijin din bani publici acordate de România au dat CE Hunedoara un avantaj economic nejustificat față de concurenții săi și, prin urmare, constituie ajutor de Stat în sensul normelor UE.

Ulterior, Comisia a examinat dacă aceste măsuri ar putea fi considerate compatibile cu UE privind ajutoarele de Stat. UE privind Ajutoarele de Stat permite Statului să intervină în sprijinul unei întreprinderi în dificultate financiară numai în condiții specifice și necesită că firma ar trebui să facă obiectul unei robust plan de restructurare, să contribuie la costurile de restructurare și că orice posibile denaturări ale concurenței ar fi limitat.

Comisia A constatat că planul de restructurare prezentat de România în octombrie 2015 și modificată în ianuarie 2016 nu se asigura viabilitatea pe termen lung a CE Hunedoara, fără continuarea ajutorului de stat, și că, în orice caz, acest plan nu a fost aplicată de către întreprindere.

În plus, Comisia a concluzionat că societatea nu a avut nici notabil contribuția proprie la costurile de restructurare și că România nu a propus măsuri pentru a limita posibilele denaturări ale concurenței care rezultă din sprijin important din partea statului.

Comisia A concluzionat că patru din cinci credite, în valoare totală de aproximativ 60 de milioane de EURO, plus dobânzile aferente, sunt incompatibile cu UE privind ajutoarele de Stat și România trebuie să le recupereze. Cea de-a cincea împrumut este un ajutor existent acordate înainte de România’s aderare la UE și, prin urmare, nu trebuie să fie recuperat.

de Recuperare a unui ajutor incompatibil

UE privind Ajutoarele de Stat necesită, ca o chestiune de principiu, de imediata de recuperare a unui ajutor de stat incompatibil sida, în scopul de a elimina denaturarea concurenței create de ajutor. UE privind Ajutoarele de Stat nu prevăd amenzi și recuperare nu este destinat pentru a sancționa întreprinderea în cauză, ci pur și simplu pentru a restabili egalitatea de tratament cu alte firme.

Comisia a primit asigurări din România, care în cazul CE Hunedoara societatea intră în lichidare, iar activele sale sunt vândute, legislația națională va conține prevederi pentru a evita întreruperea bruscă a livrărilor de energie electrică și termică în regiunea deservită de către CE Hunedoara centralele electrice.

În acest context, România ar putea, de asemenea, să ia măsuri adecvate și proporționale pentru a evita orice întrerupere bruscă a serviciilor oferite. Prin urmare, astăzi,’s deciziei fără a aduce atingere adoptării unor astfel de măsuri în viitor. Comisia este pe deplin angajat să sprijine România în eforturile sale de a reforma sectorul energetic, în timp ce abordarea consecințele socio-economice ale tranziției energetice.

CE Hunedoara este un stat producător de energie electrică și termică din România, care operează două centrale electrice (de la Deva si Paroseni) și patru mine de cărbune, pentru alimentarea centralelor sale, toate provenind de la întreprinderile de stat faliment (Electrocentrale Paroseni și Electrocentrale Deva, iar mai târziu, Compania Națională de Huile Petrosani SA).

CE Hunedoara datorează în prezent 547 de milioane EUR la diverse organisme de stat în România, inclusiv bani primite prin cele cinci credite care fac obiectul anchetei privind ajutoarele de Stat a încheiat astăzi. Compania, care are aproximativ 6.500 de angajați, a fost a pierde bani încă din 2013 și a temporar a intrat oficial în insolvență procedura în conformitate cu legea română, suspendat în ianuarie 2016.

în Temeiul normelor privind ajutoarele de Stat, intervențiile statului în întreprinderi poate fi considerat că nu constituie ajutor de Stat atunci când acestea sunt efectuate în condiții care un operator privat care operează în condiții de piață, ar fi acceptat (principiul privat operatorul economic în economia de piață). Dacă acest principiu nu este respectat, intervențiile publice constituie ajutor de Stat în sensul Articolului 107 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, deoarece nu conferă beneficiarului un avantaj economic care concurenții săi nu au.

The post Comisia Europeană decide că CE Hunedoara are de a rambursa în valoare de 60 mln în ajutor de stat incompatibil apărut pentru prima dată pe Business Review.

Comisia europeană decide că CE Hunedoara are de a rambursa în valoare de 60 mln în ajutor de stat incompatibil

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *